ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εσωτερικό της ΒιβλιοθήκηςΗ Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών, είναι Ακαδημαϊκή και άρχισε να λειτουργεί από το 1985 ως Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Πρωταρχικός σκοπός της Βιβλιοθήκης, είναι η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας σε κάθε είδους μορφή (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κ.λπ.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για την άμεση χρήση της και επιπλέον η συνεχής διερεύνηση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Σκοπός της είναι λοιπόν, εκτός από τις ανάγκες των Προπτυχιακών Σπουδαστών και των Μελών του Διδακτικού και του Διοικητικού Προσωπικού, να καλύπτει και τις ανάγκες των Ερευνητών, του "Εκπαιδευτικού Κόσμου" αλλά και της Κοινότητας γενικότερα και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση του Νομού Σερρών.

Από τον Ιούλιο του 2000, στεγάζεται σε νεόκτιστο τριώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 2.500 m2, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του οποίου χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ΚΠΣ (Μέτρο 3.3, Υποδομές, Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός, Ενέργεια 3.3β Βιβλιοθήκες), που συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.