ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σεμινάριο εκπαίδευσης χρηστώνΣτα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών της, η βιβλιοθήκη οργανώνει στις αρχές κάθε εξαμήνου κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (σπουδαστές, εξωτερικούς χρήστες και διδακτικό προσωπικό), για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών της.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενημερωθούν κυρίως οι σπουδαστές για τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το χώρο και το υλικό της, προκειμένου να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έντυπες και ηλεκτρονικές, αλλά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η εισαγωγή και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης στη βιβλιοθήκη (σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθήκης, δίκτυο cd-rom, πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές πληροφόρησης μέσω Internet) αλλά κυρίως ο εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με μία πληθώρα πηγών πληροφόρησης σε ψηφιακή μορφή, καθιστά απαραίτητη την καθοδήγηση των χρηστών της, ώστε να μπορούν να ικανοποιούν αποτελεσματικά και γρήγορα τις πληροφοριακές τους ανάγκες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Πληροφοριακό Τμήμα (Έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές)
 • Διαδανεισμός (επιστημονικών άρθρων περιοδικών και βιβλίων)
 • Βάσεις δεδομένων
 • Έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά πλήρους κειμένου (e-journals μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
 • Πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών (βιβλιογραφικές παραπομπές σε διάφορες κατηγορίες υλικού και σε δικτυακούς τόπους)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Δανειστικό Τμήμα
 • Οργάνωση της Βιβλιοθήκης
 • Κανόνες δανεισμού
 • Συλλογή - αναζήτηση βιβλιογραφίας-Χρήση αυτοματοποιημένου καταλόγου (Opac) - Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 • Βιβλιοθήκες και διαδίκτυο
 • Δομή και έννοια γκρίζας βιβλιογραφίας
 • Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων / αναζήτηση μέσω Ultranet
 • E-mail - Internet Μηχανές και στρατηγικές αναζήτησης

Σεμινάριο εκπαίδευσης χρηστών

Η εκπαίδευση διεξάγεται στην αίθουσα του Κέντρου Πληροφορικής (υπόγειο Βιβλιοθήκης), ώστε να υπάρχει και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκπαίδευση αλλά και να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη νέα τεχνολογία. Η διάρκεια των παρουσιάσεων είναι 2 ώρες, ενώ τα ακροατήρια κυμαίνονται από 50-120 άτομα. Σε όλους τους σπουδαστές δίνονται ενημερωτικά φυλλάδια και συνοπτικοί οδηγοί χρήσης από όλες τις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων.