ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Βιβλιοθήκη στελεχώνεται από τους παρακάτω διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ Σερρών:
 • Σιούλα Αγνή
  Iδιότητα: Βιβλιοθηκονόμος
  Τηλ.: 2321049269
  e-mail: sioulalib(at)teiser.gr
 • Χριστοφορίδου Μάρθα
  Iδιότητα: Βιβλιοθηκονόμος
  Τηλ.: 23210-49182
  e-mail: marthalib(at)teiser.gr
 • Γρηγοριάδου Σοφία
  Iδιότητα: Βιβλιοθηκονόμος
  Τηλ.: 23210-49269
  e-mail: sofialib(at)teiser.gr
 • Παπάζογλου Βαγγέλης
  Iδιότητα: Βιβλιοθηκονόμος
  Τηλ.: 23210-49265
  e-mail: vagelislib(at)teiser.gr
 • Κηπουρού Αθανασία
  Iδιότητα: Bιβλιοθηκονόμος
  Τηλ.: 23210-49265
  e-mail: athanasialib(at)teiser.gr
 • Κουκνάκου Χρυσούλα
  Iδιότητα: Οικονομολόγος
  Τηλ.: 23210-49269
  e-mail: xrysoulalib(at)teiser.gr
 • Χριστούλα Μυρτώ
  Iδιότητα: Διοικητικός υπάλληλος
  Τηλ.: 23210-49269
  e-mail: myrtochri(at)teiser.gr