ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Μαθηματικών

 • American Mathematical Society: Mathematics Research and Scholarship
  Η κεντρική σελίδα της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας. Περιέχει μεταξύ άλλων μηχανή αναζήτησης όλων των δημοσιευμάτων των τελευταίων χρόνων.
  http://www.ams.org/
 • GANG | Geometry Analysis Numerics Graphics
  Σελίδα του κέντρου γεωμετρίας, ανάλυσης υπολογισμών και γραφικών του Πανεπιστημίου του Σικάγου. Περιέχει θέματα από τη διαφορική γεωμετρία όπως παρουσιάσεις διασήμων επιφανειών με τη βοήθεια γραφικών.
  http://www.gang.umass.edu/
 • The Geometry Center
  Σελίδα του κέντρου γεωμετρίας του Πανεπιστημίου της MINNESOTA. Στις σελίδες του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μαθηματικό λογισμικό.
  http://www.geom.uiuc.edu/
 • Textbooks in Mathematics
  Βιβλία Μαθηματικών πανεπιστημιακού επιπέδου. Κύριες Θεματικές Ενότητες: Γενικά Μαθηματικά - Θεωρία Αριθμών - Αλγεβρα - Αλγεβρική Γεωμετρία - Τοπολογία - Ανάλυση - Γεωμετρία - Μαθηματική Φυσική - Θεωρία Πιθανοτήτων - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
  http://www.geocities.com/alex_stef/mylist.html
 • Math, Physics, and Engineering Applets
  Εκπαιδευτικές εφαρμογές σε java για θέματα μαθηματικών, φυσικής και μηχανικής
  http://www.falstad.com/mathphysics.html
 • MathSciNet
  H βάση δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης σε βιβλία, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων γύρω από τα Μαθηματικά και άλλες σχετικές με αυτά επιστήμες. Παρέχονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία για άρθρα περιοδικών, συνεδρίων και βιβλίων καθώς και τις περιλήψεις αυτών,
  http://www.ams.org/mathscinet
 • Intute: Science, Engineering and Technology
  Η βάση δίνει την δυνατότητα αναζήτησης σε περιοδικά και δημοσιευμένο υλικό που αφορά τους τομείς μαθηματικών, πληροφορικής και μηχανικής.
  http://www.intute.ac.uk/sciences/ejournals.html


Κατάλογος Θεματικών Πυλών