ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Κοινωνικών Επιστημών

 • Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα
  ʼρθρα από την Ε.Ε. για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα
  http://ec.europa.eu/news/employment/archives_el.htm
 • Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
  ʼρθρα από την Ε.Ε. για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των πολιτών
  http://ec.europa.eu/news/justice/archives_el.htm
 • Sosig Social Sciences

  http://www.intute.ac.uk/socialsciences/lost.html
 • Amnesty International
  Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος διαστηριοποιείται στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έτσι όπως έχουν καταγραφεί στη διεθνή νομοθεσία.
  http://www.amnesty.org/
 • Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) Journals Collection
  Το ALJC είναι μία πρωτοβουλία μέσω της οποίας έκδότες της Learned and Professional Society Publishers συνεργαζόμενοι, μέσω της εταιρείας Swets, διαθέτουν τις εκδόσεις τους.
  http://www.alpsp-collection.org/
 • Country Insights
  Στοιχεία πολιτιστικού περιεχομένου, για όλες τις χώρες.
  http://www.intercultures.ca/cil-cai/country_insights-en.asp?lvl=8
 • European Bibliography of Slavic and East European Studies
  Η βιβλιογραφική βάση EBSEES περιλαμβάνει 50.000 βιβλιογραφικές αναφορές και επιτομές άρθρων, βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, με θέμα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
  http://www2.msh-paris.fr/betuee/
 • European Monitoring Centre on Change - EMCC
  Το European Monitoring Centre on Change (EMCC)είναι μια πληοροφιακή πηγή η οποία δημιουργήθηκε για την προώθηση, την κατανόηση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αλλαγών στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
  http://www.eurofound.europa.eu/emcc/about.htm
 • FIRST - Facts on International Relations and Security Trends
  θέματα ένοπλων συρράξεων, διατήρησης της ειρήνης, παραγωγής και εμπορίας οπλικών συστημάτων, στρατιωτικών επενδύσεων, ενόπλων δυνάμεων, κατοχής συμβατικών όπλων, πυρηνικών όπλων, χρονολόγια, στατιστικές και άλλες πληροφοριακές πηγές.
  http://first.sipri.org/index.php
 • Kluwer Law International (KLI)
  Η βάση Kluwer Law Online παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις εκδόσεις του οίκου. Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο περιοδικών, φυλλαδίων, βιβλίων, σειρών μονογραφιών με θέμα το δίκαιο.
  http://www.kluwerlawonline.com/
 • LEXTOUR - Tourism Legislation Database
  Σύστημα αναφοράς μεταξύ συνδέσμων,ιστοσελίδων και βάσεων σε νομικά δεδομένα για τον τουρισμό από διοικητικές πηγές όπως κοινοβούλια, κυβερνητικά σώματα, πανεπιστήμια κλπ.
  http://www.world-tourism.org/doc/E/lextour.htm
 • NationMaster
  Η βάση περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα (για οικονομία, εκπαίδευση, εμπόριο κ.α.) από πηγές όπως CIA World Factbook, Ηνωμένα Έθνη και OECD που αφορούν διάφορες χώρες και δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους.
  http://www.nationmaster.com/index.php
 • NATLEX
  Βάση του Διεθνούς Οργανισμού Απασχόλησης η οποία ευρετηριάζει 55.000 βιβλιογραφικές αναφορές σε νομοθετικά κείμενα με θέμα την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τα ανθρώπινα δικαιώματα .
  http://natlex.ilo.org/
 • Occupational Outlook Handbook
  Για εκατοντάδες επαγγέλματα δίνει πληροφορίες όπως εκπαίδευση, αποδοχές,επαγγελματική εξέλιξη κλπ
  http://www.bls.gov/oco/home.htm
 • Organized Crime and Corruption Bibliographic Database
  Βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Nathanson Center με θέμα το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά.
  http://www.yorku.ca/nathanson/search.htm
 • PARLINE Database
  Περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα κράτη στα οποία υπάρχει νομοθετικό σώμα.
  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
 • PARLIT Database
  Η βιβλιογραφική βάση PARLIT περιλαμβάνει υλικό που αφορά στο ρόλο, στη δομή, στις εργασίες των εθνικών Κοινοβουλίων, στα εκλογικά συστήματα, στο συνταγματικό νόμο, στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη.
  http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp
 • Political Database of the Americas
  Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου του Πανεπιστημίου της Georgetown η οποία ευρετηριάζει πληροφοριακό υλικό, συγκριτικές μελέτες και στατιστικά στοιχεία για τις χώρες στο δυτικό ημισφαίριο.
  http://www.georgetown.edu/pdba/english.html
 • POPLINE - POPulation Index OnLINE
  Βιβλιογραφική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 300.000 αναφορές με εκτενείς επιτομές σε θέματα υγείας της αναπαραγωγής.
  http://db.jhuccp.org/popinform/basic.html
 • The Human Rights Databank
  Διάφορες βάσεις δεδομένων σχετικές με τη διασύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  http://www.hri.ca/databank/
 • Today's Frontpages
  560 πρώτες σελίδες εφημερίδων από 55 χώρες.
  http://www.newseum.org/todaysfrontpages/default.asp?page=2
 • United Nations Statistical Databases
  Βάση στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβάνει κοινωνικούς δείκτες, στοιχεία για πληθυσμούς πόλεων, αναφορές για τις πολιτικές και τις πρακτικές διαφόρων χωρών.
  http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
 • Διεθνές Δικαστήριο (της Χάγης)
  Το Διεθνές Δικαστήριο είναι το επίσημο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών.
  http://www.icj-cij.org/
 • Διενθές Ποινικό Δικαστήριο
  Η επίσημη ιστοσελίδα των Δικαστηρίου η οποία περιλαμβάνει αποφάσεις και πληροφορίες των τεσσάρων οργάνων του.
  http://www.icc-cpi.int/
 • Πύλη Κοινωνικών Επιστημών
  Πύλη που προσφερει υλικό που σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα, υποστηρίζει τις ιδιαίτερες δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα διάφορα Τμήματα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ιδρύματα.
  http://portal.lib.uoa.gr/polep/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=26


Κατάλογος Θεματικών Πυλών