ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Μηχανική

 • Engineering Village
  e-books free for mechanical,electrical, civil and chemical engineering.
  http://www.engineeringvillage2.org
 • Generic stuff for all Engineers - Engineering Books, References, Look up tables

  http://www.onesmartclick.com/engineering/engineering.html
 • Intute: Science, Engineering and Technology
  Η βάση δίνει την δυνατότητα αναζήτησης σε περιοδικά και δημοσιευμένο υλικό που αφορά τους τομείς μαθηματικών, πληροφορικής και μηχανικής.
  http://www.intute.ac.uk/sciences/ejournals.html
 • Seismic Papers Available for Download
  Διαθέσιμο επιστημονικό υλικό σε θέματα σεισμικής μηχανικής.
  http://www.stanford.edu/group/rms/RMS_Papers/seismic%20papers.html
 • EEVL Enhanced and Evaluated Virtual Library
  Η βάση EEVL είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός για τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική.
  http://www.eevl.ac.uk/index.htm
 • Energy Citations Database
  Παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων, βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, προτύπων, πρακτικών συνεδρίων και τεχνικών αναφορών σχετικών με θέματα: φυσικής, υλικών, γεωλογίας, μηχανολογίας, μαθηματικών, κλιματολογίας και πληροφορικής.
  http://www.osti.gov/energycitations/
 • Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE)
  Θεματικά καλύπτει τα πεδία: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωτεχνικές Επιστήμες, Βιολογία, Γεωργία, Ιατρική, Μηχανική, Τεχνολογία, Ανθρωπιστικές επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες.
  http://www.jstage.jst.go.jp/browse/
 • JSTOR: the scholarly journal archive
  Το JSTOR είναι ένας μη κεδροσκοπικός οργανισμός ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία, συντήρηση, αρχειοθέτηση και τέλος διάθεση του περιεχομένου σημαντικών επιστημονικών περιοδικών.Heal-link πρόσβαση.
  http://www.jstor.org/


Κατάλογος Θεματικών Πυλών