ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Φυσικής

  • Caltech Library Services
    Η βιβλιοθήκη Αστροφυσικής του τεχνολογικού ινστιτούτου της Καλιφόρνια Caltech). Περιέχει διευθύνσεις εταιρειών, παρατηρητηρίων, Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις, δεδομένα, χρονοδιαγράμματα συνεδρίων.
    http://library.caltech.edu/collections/astrophysics.htm
  • CERN - The world`s largest particle physics laboratory
    CERN: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Έρευνας
    http://public.web.cern.ch/Public/


Κατάλογος Θεματικών Πυλών