ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Αρχιτεκτονική και Κατασκευές

 • SAPLING
  Αρχιτεκτονική, τέχνες, οικοδομικές κατασκευές, πολεοδομία, κατοικία, μεταφορές και άλλα.
  http://www.sapling.info/
 • Architectural Publications Index
  Αποτελεί μια πολύ σημαντική πύλη στον τομέα της αρχιτεκτονικής και έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται να βρουν πληροφορίες για κάποιον αρχιτέκτονα και το έργο του.
  http://www.architecture.com/
 • Art Index
  Η βάση περιλαμβάνει άρθρα περιοδικών σχετικά με τις τέχνες. Πρόσβαση μέσω Heal-link.
  http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=ARTIN
 • ASCE Civil Engineering Database
  Aναφορές και επιτομές από επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, εγχειρίδια, περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες που έχουν εκδοθεί από την ASCE (American Society of Civil Engineers)
  http://www.pubs.asce.org/cedbsrch.html
 • Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) Journals Collection
  Παρέχει πρόσβαση στις εκδόσεις 48 οίκων ενώ στο σύνολό τους τα περιοδικά που περιλαμβάνοντε είναι 627 τίτλοι.
  http://www.alpsp-collection.org/
 • BCIN - Bibliographic Database of the Conservation Information Network
  Περιλαμβάνει 190.000 βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με θέματα συντήρησης έργων τέχνης
  http://www.bcin.ca/English/home_english.html
 • Blackwell Synergy
  Η ηλεκτρονική υπηρεσία περιοδικών του οίκου Blackwell. Πρόσβαση μέσω Heal-link
  http://www.blackwell-synergy.com/
 • Cambridge Journals Online
  Το περιεχόμενο των περιοδικών που εκδίδει το Cambridge University Press (σχεδόν 200 τίτλοι).Πρόσβαση μέσω Heal-link
  http://journals.cambridge.org/action/advanceSearch
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
  Hλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά χωρίς χρέωση όλων των επιστημονικών πεδίων.Πρόσβαση μέσω Heal-link
  http://www.doaj.org/
 • ECO
  Kατάλογος της OCLC για περισσότερα από 3.000 ακαδημαϊκά περιοδικά και περίπου 366.000 βιβλιογραφικές αναφορές(επιτομές και full-text κείμενο. Πρόσβαση Heal-link
  http://newfirstsearch.oclc.org/FSIP
 • Europa: η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει πληροφόρηση για στο κοινό για τις Δραστηριότητές της, τα Θεσμικά της Όργανα, τα Έγγραφά της και τις Υπηρεσίες της
  http://europa.eu/index_el.htm
 • Free Access Journals - High Wire
  H HighWire Press διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές επιστημονικών περιοδικών. 1023 τίτλοι περιοδικών, 4.141.687 ηλεκτρονικά άρθρα σε πλήρες κείμενο.
  http://highwire.stanford.edu/
 • INFOMINE
  Ψηφιακή βιβλιοθήκη αποτελούμενη από περίσσότερες από 100.000 πηγές του Διαδικτύου
  http://infomine.ucr.edu/
 • Informaworld
  Περιλαμβάνει πάνω από 1.000 περιοδικά, 13.000 ηλεκτρονικά βιβλία, 20 πληροφοριακά έργα και 4 βάσεις δεδομένων των εκδοτικών οίκων Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare.Πρόσβαση Heal-link
  http://www.informaworld.com/smpp/search~db=all~searchmode=advanced?newsearch=true
 • RAM: Recent Advances in Manufacturing
  Η βάση δεδομένων Recent Advances in Manufacturing περιλαμβάνει 30.000 βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με την κατασκευή και άλλα συναφή θέματα. Καλύπτει πάνω από 500 τίτλους περιοδικών. Επίσης ευρετηριάζει βιβλία, βίντεο και πρακτικά συνεδρίων.
  http://www.eevl.ac.uk/ram/index.html
 • SciELO - Scientific Electronic Library Online
  Περιοδικά τα οποία εκδίδονται στα Ισπανικά και τα Πορτογαλικά.
  http://www.scielo.org/index.php?lang=en
 • Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια
  Βάση δεδομένων του Y.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τα Διατηρητέα Κτίρια στην Ελλάδα
  http://estia.minenv.gr/


Κατάλογος Θεματικών Πυλών