ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Τεχνολογίες Πληροφορικής

 • E-LIS The open archive for Library and Information Science
  Online αρχείο ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό και τεχνολογικό υλικό
  http://eprints.rclis.org/
 • J.UCS: Journal of Universal Computer Science

  http://www.jucs.org/
 • Journal of Digital Information

  http://journals.tdl.org/jodi
 • Computer and web design resources at TinkerTech.net
  TinkerTech.net Logo - resources for the aspiring web designer
  http://www.tinkertech.net/index.html
 • Programming Reference Cards and Books (eBooks)

  http://www.onesmartclick.com/programming/programming.html
 • FREE computer & internet online books
  Ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 1270 βιβλία και 100 περιοδικά πληροφορικής.
  http://domainhop.com/domain.cool?domain=hoganbooks.com
 • Intute: Science, Engineering and Technology
  Η βάση δίνει την δυνατότητα αναζήτησης σε περιοδικά και δημοσιευμένο υλικό που αφορά τους τομείς μαθηματικών, πληροφορικής και μηχανικής.
  http://www.intute.ac.uk/sciences/ejournals.html
 • HCI Bibliography: Human Computer Interaction Resources
  Η βιβλιογραφική βάση HCI καλύπτει θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνει 24.000 βιβλιογραφικές παραπομπές.
  http://hcibib.org/
 • OCLC Union Lists of Periodicals
  Συλλογικός κατάλογος περιοδικών των βιβλιοθηκών μελών της OCLC. Περιλαμβάνει περισσότερες από 8.000.000 βιβλιογραφικές εγγραφές για τίτλους περιοδικών από τις αρχές του 2003.
  http://newfirstsearch.oclc.org/FSIP
 • United Nations Cyberschoolbus-Infonation
  Σύγκριση χωρών από όλο τον κόσμο με βάση στατιστικά στοιχεία και γραφικά για θέματα κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά , πολιτικά κ.ά.
  http://www.cyberschoolbus.un.org/infonation3/menu/advanced.asp
 • Δημοσιεύσεις ΙΤΕ-ΙΠ
  Η προσπάθεια του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) , να προωθήσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  http://www.ics.forth.gr/cvrl/result.php


Κατάλογος Θεματικών Πυλών