ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Γενικό Πληροφοριακό Υλικό

 • Sofia Times Magazine
  Περιοδικό που περιλαμβάνει υλικό και πληροφορίες για την ιστορία, τις κοινωνικές εξελίξεις, τις παραγωγικές δραστηριότητες και τον πολιτισμό της Ελληνικής Διασποράς στη Βουλγαρία καθώς και ποικίλα θέματα διεθνούς επικαιρότητας.
  http://www.sofiatimes.com/
 • The European Library
  Διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Η αναζήτηση αφορά βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.α.
  http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html
 • LivRe
  Διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση σε άρθρα και επιστημονικό υλικό ποικίλης θεματολογίας.
  http://livre.cnen.gov.br/Inicial.asp


Κατάλογος Θεματικών Πυλών