ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΠYΛΕΣ

Αναζήτηση:

Θεματική Πύλη: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Επιχειρηματική δραστηριότητα
  ʼρθρα για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ε.Ε.
  http://ec.europa.eu/news/business/archives_el.htm
 • Οικονομία, δημοσιονομικά και φορολογία
  ʼρθρα για την Ε.Ε.
  http://ec.europa.eu/news/economy/archives_el.htm
 • Biz/ed: Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων

  http://www.bized.ac.uk/
 • How the Stock Market Works by: John Mussi

  http://www.onesmartclick.com/stock_market/stock_market_trading_tips.html
 • Archive for the History of Economic Thought Του McMaster University
  Αρχείο που περιέχει υλικό για τη μελέτη της ιστορίας των οικονομικών.
  http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/
 • Humanities text initiative (ΗΤΙ) του Πανεπιστημίου του Michigan
  Πλήρες κείμενο από διάφορες πηγές σε θέματα διοίκησης, οικονομικών κλπ.
  http://www.hti.umich.edu/
 • Η επίσημη ελληνική πύλη για τον αγροτουρισμό
  Η Αγροτουριστική Α.Ε., εξειδικευμένος φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, δραστηριοποιείται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.
  http://www.agrotravel.gr
 • Τραπεζικός Μεσολαβητής
  Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με τις τράπεζες.
  http://www.bank-omb.gr
 • Industrynews
  Η βιομηχανική, επιχειρηματική και οικονομική πύλη στην Ελλάδα
  http://www.industrynews.gr/
 • Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ)

  http://www.elke.gr
 • RePEc- Research Papers in Economics

  http://repec.org/
 • OECD's Corporate Data Environment (CDE)
  Στατιστικές βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνονται βάσεις στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: Ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Βιομηχανία, Εργασία, Ευρεσιτεχνίες, Επιστήμη και Τεχνολογία, Γεωγραφικές περιφέρειες.
  http://www1.oecd.org/scripts/cde/default.asp
 • Annual Reports Online
  Η βάση παρέχει πρόσβαση σε λογιστικές καταστάσεις εταιριών. Περιλμαβάνει εταιρίες κερδοσκοπικού και μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα.
  http://www.zpub.com/sf/arl/arl-www.html
 • Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) Journals Collection
  Το ALJC είναι μία πρωτοβουλία μέσω της οποίας έκδότες της Learned and Professional Society Publishers συνεργαζόμενοι, μέσω της εταιρείας Swets, διαθέτουν τις εκδόσεις τους. Το ALJC παρέχει πρόσβαση στις εκδόσεις 48 οίκων ενώ στο σύνολό τους τα περιοδικά π
  http://www.alpsp-collection.org/
 • Case Studies and Surveys Database
  Στόχος της βάσης είναι να παρέχει πληροφόρηση για θέματα όπως: υπερπόντιες αγορές, κλαδικές μελέτες, διεθνείς επιχειρήσεις, καινοτομία, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ
  http://www.monash.edu.au/casestudies/
 • Census
  Στατιστική βάση δεδομένων με απογραφές σε θέματα Μάρκετινγκ και Επιχειρήσεων, Οικονομίας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Πολιτικής των Η.Π.Α.
  http://www.census.gov/
 • Country Commercial Guides
  Οι αναφορές αυτές παρουσιάζουν το γενικό εμπορικό περιβάλλον κάθε χώρας και χρησιμοποιώντας οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις καθώς και αναλύσεις αγοράς.
  http://www.state.gov/e/eb/rls/rpts/ccg/
 • Doing Business: comparing business regulations
  Περιλαμβάνει δείκτες όπως το κόστος δημιουργίας μιας επιχειρήσης και αναλύει θέματα όπως επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην κάθε χώρα, παραγωγικότητα και ανάπτυξη.
  http://www.doingbusiness.org/
 • Europa: η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μία πύλη η οποία παρέχει πληροφόρηση για στο κοινό για τις Δραστηριότητές της, τα Θεσμικά της Όργανα, τα Έγγραφά της και τις Υπηρεσίες της.
  http://europa.eu/index_el.htm
 • FAOSTAT Database Collection
  Πολύγλωσσες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν πάνω από 1.000.000 διεθνείς στατιστικές χρονοσειρές σε θέματα παραγωγής, εμπορίου, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, εκμετάλλευσης της γης, δασικών προϊόντων, αλιευτικών προϊόντων, πληθυσμού, αγροτικών μηχανημάτων
  http://faostat.fao.org/
 • globalEDGE
  Παρέχει πάνω από 5000 ηλεκτρονικές πηγές για όλες τις χώρες καθώς διάφορα εργαλεία λήψης απόφασης για διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
  http://globaledge.msu.edu/
 • International Trade Center
  Το ITC υποστηρίζει τις υπό ανάπτυξη οικονομίες στην προσπάθειά τους για την ανάπτυξη των διεθνών εισαγωγών και εξαγωγών.
  http://www.intracen.org/welcome.htm
 • Iνστιτούτο Στρατηγικών και Aναπτυξιακών Mελετών (IΣTAME) - Aνδρέας Παπανδρέου
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των μελετών του Ινστιτούτου.
  http://www.istame.gr/page/default.asp?id=546&la=1
 • Labordoc
  Περιλαμβάνει 350.000 αναφορές βιβλίων και άρθρων σε θέματα απασχόλησης, εργατικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων, συνθηκών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ασφάλισης, γυναικεία απασχόληση, παιδική απασχόληση κα.
  http://labordoc.ilo.org/
 • OECD International Trade and Competitiveness Indicators
  Οι δείκτες διεθνούς εμπορίου και ανταγωνιστικότητας αφορούν τριμηνιαία δεδομένα εξωτερικού εμπορίου, ρυθμού ανάπτυξης της εξαγωγικής αγοράς, εξαγωγική αποτελεσματικότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
  http://new.sourceoecd.org/database/16081145/tradecompetitivindic
 • OECD's Corporate Data Environment (CDE)
  Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης σε πολλές στατιστικές βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνονται βάσεις στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: Ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Βιομηχανία, Εργασία, Ευρεσιτεχνίες, Επιστήμη και Τεχνολογία, Γεωγραφικές περιφέρειες.
  http://www1.oecd.org/scripts/cde/default.asp
 • REED Database
  Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων REED (Research in Economic Education Database) περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 αναφορές σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών σχετικά με την οικονομική εκπαίδευση και παιδαγωγική.
  http://www.cba.unl.edu/outreach/econed/reed/search.asp
 • US Department of State Country Commercial Guides
  Η βάση πλήρους κειμένου Country Commercial Guides περιλαμβάνει αναφορές για το εμπορικό περιβάλλον, την οικονομική και πολιτική κατάσταση των διαφόρων χωρών έτσι όπως την καταγράφουν οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.
  http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
 • WTO Trade Statistics
  Στατιστικά δεδομένα σε pdf και excel αρχεία για το παγκόσμιο εμπόριο από τον World Trade Organization.
  http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
 • Baker Library Research Guides
  Θέματα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τους κλάδους των επιχειρήσεων και διάφορες πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε πάρα πολλές χώρες.
  http://www.library.hbs.edu/guides/#3


Κατάλογος Θεματικών Πυλών