ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ανακοινώθηκε στις 02-07-2024

Το νούμερο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης 2321049265 δεν λειτουργεί λόγω βλάβης.

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 2321049269, ώρες 8:30 έως 15:00.