ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η σύνταξη των ερωτήσεων έγινε από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των χρηστών - μελών της βιβλιοθήκης:

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα να δανειστούν βιβλία;
  Η πρόσβαση στο Δανειστικό και το Πληροφοριακό Τμήμα της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτή για το κοινό.
  Δικαίωμα δανεισμού όμως έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.
 2. Πώς γίνομαι μέλος της Βιβλιοθήκης;
  Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Σερρών μπορούν να εγγραφούν, αρκεί να επιδείξουν τη θεωρημένη φοιτητική και αστυνομική τους ταυτότητα στο Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης. Όσον αφορά στα άτομα εκτός του Ιδρύματος, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Σερρών, αρκεί η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Η κάρτα εκδίδεται αμέσως.
 3. Τι μπορώ να δανειστώ;
  Δανείζονται μόνο τα βιβλία που εντάσσονται στη συλλογή του Δανειστικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης.
  Όλα τα έντυπα που χαρακτηρίζονται ως πληροφοριακά (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, διατριβές, εφημερίδες, περιοδικά) και βρίσκονται στο Πληροφοριακό Τμήμα της Βιβλιοθήκης, δε δανείζονται και είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Μπορείτε όμως να βγάλετε φωτοτυπίες στα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης.
 4. Πόσα βιβλία (και για πόσες ημέρες) μπορώ να δανειστώ;
  Κάθε χρήστης δικαιούται να έχει χρεωμένα στο λογαριασμό του έως και τρία (3) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού του υλικού εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους. Για το έτος 2007-2008 ισχύουν τα παρακάτω δικαιώματα δανεισμού:
  α) για τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Σερρών ως διάρκεια δανεισμού ορίζονται οι 30 ημέρες.
  β) για το διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Σερρών ως διάρκεια δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες.
  γ) για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμένοι σε κάποια σχολή του Τ.Ε.Ι. Σερρών ως διάρκεια δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες.
  δ) για τους φοιτητές του εξωτερικού από προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS) ως διάρκεια δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες.
  δ) για άτομα εκτός του Τ.Ε.Ι./Σ, μόνιμους κάτοικους του Νομού Σερρών ως διάρκεια δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες.
 5. Πώς γίνεται η ανανέωση δανεισμού;
  Για όλα τα βιβλία του δανειστικού τμήματος η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) φορές υπό την προυπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση του υλικού από κάποιον άλλο χρήστη.
  Η ανανέωση μπορεί να γίνει επί τόπου με την επίδειξη της ταυτότητας βιβλιοθήκης ή τηλεφωνικά (τηλ. δανειστικού τμήματος: 23210-49265) αναφέροντας εκτός από το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό γίνεται μόνο αν καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο.
 6. Τί γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης του δανεισμένου υλικού;
  Σε κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης που καθυστερεί να επιστρέψει ή να ανανεώσει το δανεισμένο υλικό την καθορισμένη ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονται από την επόμενη της ημερομηνίας επιστροφής που είχε καθοριστεί κατά το δανεισμό του υλικού.
  Για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 η αξία του προστίμου ανέρχεται στα 0,30 ευρώ την ημέρα για κάθε ληξιπρόθεσμο υλικό που επιστρέφει το μέλος της Βιβλιοθήκης.
  Τα πρόστιμα εισπράττονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την επιστροφή του ληξιπρόσθεσμου υλικού.
 7. Πώς μπορώ να κάνω κράτηση ήδη δανεισμένου υλικού;
  Οι κρατήσεις γίνονται επιτόπια ή τηλεφωνικά και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την εξέλιξη της κράτησής τους από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας και η χρονική διάρκεια αναμονής του δεσμευμένου υλικού είναι τρεις (3) ημερολογιακές μέρες. Πέραν αυτής της προθεσμίας το υλικό μεταφέρεται στον λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά τοποθετείται στα βιβλιοστάσια.
 8. Ποιός κανονισμός ισχύει όσον αφορά το δανεισμό του υλικού για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών;
  Οι φοιτητές που εκπονούν πτυχιακές εργασίες, δικαιούνται να έχουν χρεωμένα στο λογαριασμός τους έως και πέντε (5) βιβλία και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Το υλικό δανείζεται ύστερα από σχετική αίτηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης.
 9. Πώς μπορώ να βγάλω φωτοτυπίες;
  Υπάρχουν 2 φωτοτυπικό μηχανήματα, τα οποία λειτουργούν με μια ειδική μαγνητική κάρτα που περιέχει μονάδες. Για κάθε φωτοτυπία, καταναλώνεται μια μονάδα. Την ειδική αυτή κάρτα την αγοράζετε από τον αυτόματο πωλητή καρτών, που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, δίπλα στα φωτοτυπικά μηχανήματα. Κοστίζει 1.50 Ευρώ και αντιστοιχεί σε 50 φωτοτυπίες.
 10. Μπορώ να έχω μαζί μου καφέ / αναψυκτικό όταν εισέρχομαι στη Βιβλιοθήκη;
  Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κινητό μου κατά την παραμονή μου στη Βιβλιοθήκη;
  Δεν επιτρέπεται, η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο, σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.