ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / RFID-SMART CARDS"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
"ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / RFID-SMART CARDS"

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Στοιχεία ενδιαφερομένου* υποχρεωτικά πεδία

Περιλαμβάνονται τα εξής αρχεία:
(Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού, Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες συμμόρφωσης)

Τεχνικές Πληροφορίες: Αγνή Σιούλα, τηλ. 23210-49185, e-mail: sioulalib@teiser.gr

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών: Ράνια Βουρουτζίδου, τηλ. 23210-49239, φαξ 23210 49251, e-mail: resc@teiser.gr

Υπεύθυνος του έργου: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής, τηλ. 23210-49371, 6973218488, e-mail: ikalom@teiser.gr