ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Θεοδωρίδου Λίλα
Iδιότητα: Επιστημονική Υπεύθυνος του Προγράμματος
Τηλ.: 23210-49326
e-mail: mtheodteiser(at)hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://lib.teiser.gr/staff/theod