ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Πληροφορίες

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες, παρέχει στους χρήστες-μέλη της τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων. Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί «Υπηρεσία Διαδανεισμού», η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό των ενδιαφερομένων αναγνωστών της τον δανεισμό βιβλίων που δεν υπάρχουν στη δική της συλλογή, από άλλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας.

Η «Υπηρεσία Διαδανεισμού» στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στο γκισέ εξυπηρέτησης του Πληροφοριακού Τμήματος, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 8.30π.μ.-20.00μ.μ.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας

Δικαίωμα αιτήματος διαδανεισμού έχουν όλοι οι αναγνώστες οι οποίοι έχουν κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα παραγγελίας διαδανεισμού βιβλίου πρέπει να:

1. Βεβαιώνονται ότι το βιβλίο που αναζητούν δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας (Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC).

2. Ενημερώνονται για το κόστος του διαδανεισμού που θα επιβαρυνθούν

3. Υποβάλλουν αυτοπροσώπως αιτήματα διαδανεισμού προσκομίζοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη Αίτηση Διαδανεισμού βιβλίου την οποία θα καταθέτουν στην Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης, (κ.κ. Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ τηλ. 23210-49182, Σοφία Γρηγοριάδου τηλ. 23210-49269).

4. Πληρώνουν το αντίτιμο κατά την παραλαβή και επιστροφή του βιβλίου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής των βιβλίων είναι περίπου 7 εργάσιμες ημέρες.

Υποχρεώσεις

Τα βιβλία δανείζονται στον αιτούντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη-προμηθευτή (συνήθως μία ή δύο εβδομάδες). Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία Διαδανεισμού για επιστροφή τους στην Βιβλιοθήκη που τα δάνεισε. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης υλικού εφόσον αυτό ζητείται από το διαθέτη. Κατά την επιστροφή του το δανεισμένο υλικό πρέπει να παραδίδεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να τηρεί τους κανόνες δανεισμού που θέτει κάθε βιβλιοθήκη καθώς και να επιστρέφει το υλικό έγκαιρα και στην κατάσταση που το παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποζημιώσει τη βιβλιοθήκη που προμηθεύει το υλικό με ποσό και με τρόπο που αυτή ορίζει. Σε περίπτωση επανειλημμένης καθυστέρησης επιστροφής υλικού ή επιστροφής κατεστραμμένου υλικού είναι δυνατό ο χρήστης να χάσει το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας μετά από απόφαση της Προϊσταμένης Διευθύνσεως.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα της εκ των υστέρων χρέωσης ενός χρήστη με το αντίτιμο του προστίμου που τυχόν της επιβληθεί από μέλος δικτύου συνεργασίας ή διαθέτη για φθορά ή καταστροφή του υλικού που ζητήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από το συγκεκριμένο χρήστη.

Χρεώσεις

Η διακίνηση των βιβλίων γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον αιτούντα αναγνώστη. Το προσωπικό της υπηρεσίας διαδανεισμού ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον αναγνώστη για την παραλαβή του βιβλίου. Η παραλαβή του βιβλίου και η καταβολή του κόστους είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση. Εάν μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του υλικού ο ενδιαφερόμενος δεν έρθει να το παραλάβει, τότε το υλικό επιστρέφεται, ενώ ο ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με τη χρέωση της παραγγελίας.

Υλικό διαδανεισμού και παραγγελιών

Σύμφωνα με την πολιτική διαδανεισμού που εφαρμόζει το σύνολο των Βιβλιοθηκών με τις οποίες συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη δεν γίνεται διαδανεισμός παλαιών και σπάνιων βιβλίων, τευχών ή τόμων περιοδικών, πληροφοριακού υλικού (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφίες, Οδηγοί κ.α.), υλικό που είναι δανεισμένο ή σε κράτηση, καθώς και υλικό που ανήκει σε κλειστές συλλογές.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο χρήστης των υπηρεσιών οφείλει να χρησιμοποιήσει το υλικό για μελέτη και έρευνα και γενικά όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993, Ν. 2819/2000, Ν. 3049/2002 άρθρο 14, και Ν. 3057/2002 άρθρο 81). Η Βιβλιοθήκη δε φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων από τις δανειζόμενες βιβλιοθήκες.

Πληροφορίες για την υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης κα. Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ (τηλ. 23210 49182, fax 23210 49174 e-mail marthalib@teiser.gr) και κα. Σοφία Γρηγοριάδου τηλ. 23210-49269, fax 23210 49174 e-mail sofialib@teiser.gr).

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της παραγγελίας τους μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Εκτυπώστε και καταθέστε την αίτηση παραγγελίας βιβλίων
στο Τμήμα Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης