ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Πληροφορίες

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί «Υπηρεσία Διαδανεισμού», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους αναγνώστες - χρήστες της να παραγγέλλουν άρθρα από επιστημονικά περιοδικά που δε διαθέτει η ίδια, αλλά υπάρχουν σε άλλες Βιβλιοθήκες. Οι παραγγελίες άρθρων διεκπεραιώνονται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), μέλος του οποίου είναι και η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Η «Υπηρεσία Διαδανεισμού» στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στο γκισέ εξυπηρέτησης του Πληροφοριακού Τμήματος, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 8.30π.μ.-20.00μ.μ.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας

Δικαίωμα αιτήματος διαδανεισμού έχουν όλοι οι αναγνώστες οι οποίοι διαθέτουν κάρτα χρήστη της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε ισχύ.

Διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα παραγγελίας διαδανεισμού πρέπει να:

1. Βεβαιώνονται ότι το άρθρο που αναζητούν δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης μας (Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC), και τους καταλόγους των ηλεκτρονικών περιοδικών (e-Journals) της κοινοπραξίας Heal-link.

2. Ενημερώνονται για το κόστος διαδανεισμού του άρθρου που θα επιβαρυνθούν

3. Υποβάλλουν αυτοπροσώπως αιτήματα διαδανεισμού προσκομίζοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη Αίτηση Διαδανεισμού Επιστημονικού 'Αρθρου την οποία θα καταθέτουν στην Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης, (κ.κ. Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ τηλ. 23210-49182, Σοφία Γρηγοριάδου τηλ. 23210-49269). Οι αιτήσεις διατίθεται και από την Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.

4. Πληρώνουν το αντίτιμο κατά την παραλαβή του άρθρου.

Ο χρόνος παραλαβής των άρθρων εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου παραλαβής από τον αναγνώστη-χρήστη: ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (Fax), καθώς και από τον τρόπο αποστολής του άρθρου από την Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ταχυδρομείο, fax. Ο εκτιμώμενος χρόνος απόκτησης για τα άρθρα είναι περίπου 1-7 ημέρες. Για τυχόν καθυστερήσεις στην αποστολή του υλικού από την διαθέτουσα Βιβλιοθήκη ενημερώνεται ο αναγνώστης για ακύρωση ή επαναβεβαίωση του αιτήματος. Ο χρήστης ενημερώνεται για την άφιξη του υλικού τηλεφωνικά ή με e-mail. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραλάβει τα άρθρα εντός 3 ημερών από την ειδοποίησή του. Τα άρθρα παραδίδονται από την Υπηρεσία Διαδανεισμού φωτοτυπημένα και δεν επιστρέφονται.

Χρεώσεις

Το κόστος της υπηρεσίας βαρύνει εξολοκλήρου τον χρήστη. Η εξόφληση της χρέωσης γίνεται με την παραλαβή και τοις μετρητοίς. Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται τον τρόπο αποστολής (ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά, fax, e-mail) και τον αριθμό των σελίδων.

Η παραλαβή του άρθρου και η καταβολή του κόστους είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση. Εάν μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του υλικού ο ενδιαφερόμενος δεν έρθει να το παραλάβει, τότε το υλικό καταστρέφεται, ενώ ο ενδιαφερόμενος επιβαρύνεται με τη χρέωση της παραγγελίας.

Η χρέωση για τις παραγγελίες άρθρων περιοδικών καθορίζεται βάσει του τιμολογίου του Εθνικού Δικτύου Συνεργασίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με το οποίο οι τιμές για το 2007 καθορίζονται ως εξής:

Σελίδες Κόστος αποστολής με:ταχυδρομείο, courier ή email Σελίδες Αποστολή με fax
(εντός /εκτός πόλης)
1-20 2,00 Ευρώ 1-4 2,65 Ευρώ
21-50 3,00 Ευρώ 5-10 3,80 Ευρώ
51-100 5,00 Ευρώ 11-20 5,45 Ευρώ
101-150 8,00 Ευρώ    
151-200 10,00 Ευρώ    
200 και άνω 15,00 Ευρώ    

Πνευματικά δικαιώματα:

Ο χρήστης των υπηρεσιών οφείλει να χρησιμοποιήσει το υλικό για μελέτη και έρευνα και γενικά όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993, Ν. 2819/2000, Ν. 3049/2002 άρθρο 14, και Ν. 3057/2002 άρθρο 81). Η Βιβλιοθήκη δε φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πληροφορίες για την υπηρεσία:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης κα. Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ (τηλ. 23210 49182, fax 23210 49174 e-mail marthalib@teiser.gr) και κα. Σοφία Γρηγοριάδου τηλ. 23210-49269, fax 23210 49174 e-mail sofialib@teiser.gr).

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της παραγγελίας τους μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Εκτυπώστε και καταθέστε την αίτηση παραγγελίας επιστημονικών άρθρων
στο Τμήμα Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης