ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Α.Μ.Ε.Δ. (`Ατομα Με Ειδικές Δεξιότητες)

Στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών, αναπτύσσονται υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με ειδικές δεξιότητες (Α.Μ.Ε.Δ), με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόσβασή τους στο υλικό και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η βιβλιοθήκη έχει εξοπλιστεί με κατάλληλα διαμορφωμένους υπολογιστές, προκειμένου να βοηθήσει τα Α.Μ.Ε.Δ. να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου και των υπολογιστών γενικότερα.

Χρήσιμα Links

 Λίστα από χρήσιμα links για συλλόγους, ενώσεις, σωματεία για ΑΜΕΔ

 Ιστοχώρος, στην αγγλική γλώσσα, που ασχολείται με πρωτοβουλίες σχετικές με την αύξηση προσβασιμότητας των ιστοσελίδων που αφορούν ΑΜΕΔ

 Ελληνική ιστοσελίδα, που καλύπτει τις περισσότερες, αν όχι όλες περιπτώσεις και θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες στη χώρα μας.

 Η νόηση στο Διαδίκτυο

 Δημιουργία σημασιολογικά ενισχυμένου φυλλομετρητή SeEBrowser (Semantically Enhanced Browser)

 Autonomia Expo, έκθεση με κορυφαία τεχνολογικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, αισθητικά και πολιτιστικά επιτεύγματα της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες και των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο της αποκατάστασης, της ειδικής εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

 Πανεπιστήμιο του Gallaudet στην Washington D.C., το οποίο έχει ιδρυθεί εδώ και 140 χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει τμήματα αποκλειστικά για να στηρίξει ΑΜΕΔ (κυρίως κωφούς)

 ΑΝΑ-MPA Health

 Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

 Equal - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης

 Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών

 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 Κοινωνία της Πληροφορίας - Kαθολική πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στην ΚτΠ

 Confederation of European Social Firms Employment Initiatives and Social Co-operatives

 2003 Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόμων με Αναπηρίες

 Διεθνής Οργανισμός Υγείας- Σύνδεσμος για ΑμεΑ

 European Disability Forum

 International Federation of Persons with Physical Disability

 Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης

 Οργανωμένη δουλειά κατηγοριοποίησης αναπηριών και εταιρείες κατασκευής κατάλληλου λογισμικού και εξοπλισμού για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα.

Επιπλέον, ενημερώνουμε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης ότι στη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης, υπάρχει cd-rom εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας ( Νόημα: λεξικό της ελληνικής Noηματικής γλώσσας [cd-rom]
No 520)