ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
62 124 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ.: 23210-49269 & 49182 (Πληροφοριακό Τμήμα)
23210-49265 (Δανειστικό Τμήμα)
FAX: 23210-49174
E-MAIL: lib@teiser.gr
URL: lib.teiser.gr