ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν τα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:
  • Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι./Σ.
  • Φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή σε κάποια Σχολή του Τ.Ε.Ι./Σ.
  • Οι φοιτητές του εξωτερικού από προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS)
  • `Aτομα εκτός του Τ.Ε.Ι., μόνιμοι κάτοικοι του νομού Σερρών, με ανάγκες χρήσης των συλλογών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Επιβεβαίωση της ιδιότητας του χρήστη, γίνεται με την επίδειξη της «Ταυτότητας Βιβλιοθήκης» (Κάρτας Δανεισμού). Η Ταυτότητα Βιβλιοθήκης εκδίδεται από τον βιβλιοθηκονόμο, με την προσκόμιση από τον χρήστη της αστυνομικής και της φοιτητικής ταυτότητας (η τελευταία όταν υπάρχει), και θα πρέπει να την έχει πάντοτε μαζί του, όταν επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη.

Η «Ταυτότητα Βιβλιοθήκης» χρησιμοποιείται µόνο από τον κάτοχό της και δε μεταβιβάζεται. Η παραλαβή της Ταυτότητας συνεπάγεται και αποδοχή όλων των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό της, για τυχόν απώλεια της προσωπικής τους «Ταυτότητας Βιβλιοθήκης», να φροντίζουν για την επανέκδοσή της, καθώς και να ενημερώνουν αμέσως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή ιδιότητας, διεύθυνσης ή τηλεφώνου.